Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

شرکت RADOX

شرکت RADOX

شرکت RADOX

دسته بندی : معرق سنگی RADOX با بهره گیري از تخصص و تجربه کارشناسان در سال 1377 با هدف تولید انواع دستگاه هاي CNC و طراحي و ساخت دستگاههاي مخصوص ، تجهیزات خطوط تولید و جیک و فیکسچر شروع به فعالیت نمود.این شرکت به عنوان قطب اصلي تولید دستگاه هاي CNC در ایران و خاورمیانه , موفق به تولید دستگاهاي CNC ,RADOX با با ترین کیفیت و نازلترین قیمت شده است . KMT , INGERSOLL LAND(USA) با شرکت هاي آمریکایی OEM به صورت RADOX. (GERMANY) KJELLBERG، GMA ، BFT و شرکتهای اروپایی از قبیل HYPERTHERM همکاري دارد که از شاخصترین کمپاني ها در این زمینه مي باشند. .عملکرد این شرکت با تکیه بر فعالیت واحد تحقیقاتي و گسترش )R&D( که منجر به ثبت چندین اختراع در زمینه دستگاهاي CNC و موارد صنعتي دیگر گشته و باعث تامین نظر مدیران کارخانجات داخلي و جلب نظر مدیران صنایع برون مرزي نیز شده است.شرکتRADOX , با تجربه تولید انواع دستگاهاي CNC برش هواگاز و پ سما , دستگاهاي برش واترجت, لیزر و انواع روباتهاي جوش و برش ،گام موثري در صنعت برداشته است. توانایي هاي رادوکسRADOX به نحوی است که پروژه ها را به صورت )EPCC(G انجام داده ، بگونه اي که تمامي فرآیندهاي طراحي، تدارکات،ساخت،نصب و راه اندازي موقت (و گارانتي محصو ت) به عهده این مجموعه بوده و با نیروي متخصص ، یکپارچگي در تمام مراحل حفظ شده و پروژه بطور کامل به انجام مي رسد. در زنجیره تامیني که شرکت RADOX نقش دارد ارتباط تنگاتنگي میان حلقه هاي با دستي و پایین دستي وجود دارد به نحوي که جریان پیش رو براي مواد و جریان پس رو براي اط عات به وضوح قابل لمس مي باشد. از آنجاییکه هدف ، ارایه محصو ت با با ترین کیفیت و قیمت مناسب مي باشد انتخاب تامین کنندگان بخشي از مهمترین فعالیت هاي RADOX مي باشد.تامین کنندگاني که بتوانند مواد و قطعات نیمه ساخته را در زمان بندی دقیق ، به مقدار درست ، قیمت مناسب و کیفیت درخواستي در محل مورد نظر تحویل نمایند.در این راستا معتبرترین تولید کنندگان در سطح جهان در لیست تامین کنندگان شرکت قرار گرفته اند که به اقتضای مورد با روش هاي MCDM تامین کننده مورد نظر انتخاب مي گردد.رابطه نزدیک بین RADOX و این کمپاني ها منجر به اعتماد متقابل گردیده تا هیچ گاه با مشکل تامین قطعات و تجهیزات روبرو نگردد RADOX همچنین با بهره گیري از تکنولوژي هاي روز دنیا در مرحله تولید نیز همپاي رقباي خارجي خود عمل مي نماید و با بهره گیري از سیستم کنترل موجودي (بصورت مکانیزه) ،کنترل کیفیت،برنامه ریزي تولید مکانیزه و برنامه ریزي حمل و از تمامي آنها مهمتر نیروي کارآمد سعي در به نتیجه رساندن ت ش کل زنجیره تامین دارد.


      ← دانلود مستقیم فایل