Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

اولویت دهی به سرمایه گذاری و تکمیل زنجیره مواد معدنی

اولویت دهی به سرمایه گذاری و تکمیل زنجیره مواد معدنی

اولویت دهی به سرمایه گذاری و تکمیل زنجیره مواد معدنی

دسته بندی : اقتصادی در ادامه نشست وزیر صنعت ، معدن و تجارت و معاونین وی با معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد اقتصاد مقاومتی ، معاون معدن و صنایع معدنی این وزارتخانه نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی ارائه داد.
جعفر سرقینی گفت : در زنجیره فولاد و مس اقداماتی انجام دادیم که محدودیت خام فروشی یکی از این اقدامات بود و در این زمینه توانستیم از صادرات سنگ خام جلوگیری کنیم.
اصلاح عوارض صادراتی در جهت محدودیت خام فروشی و تصمیم گیری برای تامین مواد اولیه سرمایه گذاری زنجیره فولاد ، اصلاح تعرفه های زنجیره فولاد برای فعال سازی ظرفیتهای داخلی ، اولویت بندی در سرمایه گذاری و تکمیل طرحها بر اساس توازن بخشی به زنجیره فولاد و ظرفیت سازی در زنجیره مواد معدنی و برنامه ریزی و پیگیری تامین زیر ساختهایی از قبیل آب و برق و خطوط ریلی از اقدامات حوزه معدن بود که سرقینی بدانها اشاره کرد.
وی ظرفیت کل زنجیره فولاد رادر سال 92 حدود 92 میلیون تن ، در سال 95 حدود 128 میلیون تن و هدفگذاری برای سال 96 را 159 میلیون تن اعلام کرد.
وی افزود : در زنجیره مس ظرفیت تولید در سال 92 حدود 979 هزار تن ، در سال جاری یک میلیون و 250 هزار تن و هدفگذاری برای سال 96 ، یک میلیون و 600 هزار تن است.
سرقینی اهم چالشهای زنجیره فولاد و مس را تامین آب به ویژه صنایع و طرحهای فولادی ، محدودیت تسهیلات بانکی و ضعف در استفاده از فاینانس خارجی عنوان کرد.
به گفته وی ، تامین منابع مالی و تسهیلات طرحهای نیمه تمام ، ضرورت اجرای پروژه های توسعه زیر ساختها توسط وزارت خانه ذیربط و پیش بینی و درج مقادیر کافی در ردیف بودجه بر اساس تبصره های 4 و 6 ماده 14 قانون معادن ، برنامه توازن بخشی زنجیره فولاد و مس در سال 96 است.