Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

وصول 36 درصد از حقوق دولتی معادن کل کشور از کرمان

وصول 36 درصد از حقوق دولتی معادن کل کشور از کرمان

وصول 36 درصد از حقوق دولتی معادن کل کشور از کرمان

دسته بندی : اقتصادی مهدی حسینی نژاد صبح امروز 24 مهرماه در جلسه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش و فناوری سازمان صنعت و معدن استان کرمان اظهار کرد: سه هزار و 500 میلیارد تومان ارزش تولیدات مواد معدنی استان کرمان است و 60 میلیون تن ماده معدنی استخراج می کنیم.
وی با اشاره به اینکه استان کرمان رتبه اول استخراج مواد معدنی را در کشور دارد، افزود: قریب به 200 میلیارد تومان وصولی حقوق دولتی معادن در استان است که پتانسیل قابل توجهی می باشد و باید روی آن کار کرد.
حسینی نژاد تصریح کرد: 36 درصد از حقوق دولتی معادن کل کشور از استان کرمان وصول می شود که می توان از این ظرفیت در خود استان استفاده کرد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان کرد: در ماده 14 قانون اشاره شده که باید 65 درصد از وصول حقوق دولتی به وزارتخانه و 15 درصد به استان برگردد اما تاکنون این مقدار محقق نشده و درصد پایین بوده است.
وی با اشاره به دستورالعمل اجرایی بند «س» ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور افزود: باید واحدها را به عمل و توجه به این موضوع که خود یک امکان است، ترغیب کنیم.
حسینی نژاد گفت: براساس قانون قبل، وصول حقوق دولتی انجام و بعد به استان برمی گشت اما با اجرای این قانون این پول توسط خود واحدها در فعالیت های زیست محیطی و منابع طبیعی استفاده می شود.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه سال ها بحث پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی را دنبال می کنیم که به واسطه زمان بر بودن پروسه تخصیص، واحدها را دچار مشکل کرده است، افزود: تلاش کردیم کارگروهی تشکل بدهیم که این کارگروه واحدها را به پرداخت حقوق دولتی و مالیات تشویق کند.
وی با اشاره به عدم استقبال واحدهای معدنی گفت: هنوز اطلاع رسانی مناسب در این زمینه صورت نگرفته و عدم اعتماد واحدها، موجب شده که به خوبی استقبال نکنند.
حسینی نژاد تصریح کرد: استان کرمان به واسطه فعالیت پنج شرکت بزرگ، استانی معدنی است و 99.6 درصد ارزش مواد معدنی مربوط به این پنج شرکت است و 0.4 درصد مربوط به 370 پروانه معدنی دیگر می باشد که این واحدهای کوچک همه دچار مشکل هستند.
وی بیان کرد: نگاه ما این است که چگونه از این قانون استفاده و حلقه مفقوده بین ارتباط صنعت و دانشگاه را در ارتقا بهره وری پیدا کرده و واحدهای کوچک معدنی نیز به جایگاه واقعی خود برسند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: پیشنهاد این است که کارگروهی متشکل از دانشگاه، امور مالیاتی، محیط زیست، منابع طبیعی و صنعت و معدن داشته باشیم که فعالیت های زیستی محیطی و ... واحدهای معدنی با نگاه این کارگروه انجام شود تا مشکل به وجود نیاید.
وی افزود: پیش بینی این بود که این کارگروه در سال جاری با 20 درصد از واحدها مذاکره کرده تا هم اطلاع رسانی و اعتمادسازی نیز صورت بگیرد.
حسینی نژاد در ادامه تصریح کرد: یکی از چالش ها درعارضه یابی های واحدها، بهره وری است که برخلاف پرداخت تسهیلات، مشکل واحدها حل نشده و به دلیل بهره وری پایین یا مشکل مدیریتی، بیشتر در حال غرق شدن هستند.