Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

دعوت تاجران عمانی از طرف گروه سنگ با ما و بازدید از کارخانجات ایرانی

دعوت تاجران عمانی از طرف گروه سنگ با ما و بازدید از کارخانجات ایرانی

دعوت تاجران عمانی از طرف گروه سنگ با ما و بازدید از کارخانجات ایرانی

دسته بندی : گروه اخبار سنگ با ما کشور ایران از لحاظ میزان منابع و تنوع سنگ های تزئینی و ساختمانی بسیار غنی است و به همین دلیل ایران مورد توجه اکثر کشورهای دنیا و تجار بوده و هست.
گروه سنگ با ما در راستای سرعت و بهبود بخشیدن به کسب و کار خریداران و فروشندگان در عرصه سنگ های ساختمانی در این کشور و کشور های مرتبط در این زمینه ،سعی کرده است با ایجاد این وب سایت یک فضای جامع و بین المللی با اطلاعات کامل تماس مستقیم در اختیار این افراد قرار دهد.
یکی از اهداف گفته شده جذب تاجران خارجی برای بازدید و خرید سنگ از بازار ایران است از همین رو در هفته گذشته با گروهی از تجار عمانی که به دعوت از گروه سنگ با ما به ایران آمده بودند به بازدید از کارخانه های ایران مرمر ، پرشین ماربل و فلامک بر آمدیم .
در این بازید گروه عمانی از مراحل فرآوری سنگ کارخانه های ایران مرمر، پرشین ماربل و فلامک بازدید بعمل آوردند و از کیفیت فرآوری این کارخانه ها تمجید کردند.