Language : Persian | English | Russian
سنگ با ما

سنگ با ما

سنگ کاشمر

سنگ کاشمر

سنگ کاشمر

سنگ مرمریت کاشمر ، یکی از زیباترین سنگهای ایرانی میباشد که در ساختمانهای لوکس امروزه به کار میرود . کاشمر با زمینه رنگ سفید و خطوط گوزنی خاکستری کم رنگ در کف ساختمان ها امروزه خود نمایی میکند و توانسته است در میان سنگهای ساختمانی ،در اولویت های اول انتخاب معماران و طراحان باشد. سنگ کاشمر دارای استحکام قابل قبولی است و برای سنگ کف ساختمان ها پیشنهاد میشود . شما میتوانید با استفاده از جستجوی پیشرفته وب سایت سنگ با ما به تولید صفحه شخصی تولید کنندگان این سنگ دسترسی پیدا کنید و اطلاعات بیشتر در مورد کارایی و قیمت کاشمر دریافت کنید.

لیست محصولات سنگ کاشمر

.::  کاربرد سنگ های دیگر   ::.